Vanaf 2 december 2020 baantrainingen

Hallo leden van de afdeling recreatie,

Vanaf woensdag 2 december kan er op woensdagavonden op de baan worden getraind. Echter de trainer bepaalt in overleg met de groep of er op de baan dan wel op de weg wordt getraind.

​Ter nadere info hierover het volgende:
Vooralsnog betekent dit dat er alleen op woensdag op de baan getraind kan worden; indien het aantal aanmeldingen voor trainingen veel groter gaat worden, wordt bekeken of het aantal avonden op de baan kan worden uitgebreid.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat lopers op woensdagavond al om 18.45 uur op de baan gaan inlopen. Er zijn dan immers nog andere groepen actief en de 1,5m regel kan dan niet worden gegarandeerd.
Er wordt, net als op andere dagen, verzameld in de vakken en om 19.00 uur (niet eerder) kan er worden ingelopen op de omloopbaan buiten de atletiekbaan (gras/crosshill) in groepjes van 4 met onderlinge afstand. De omloopbaan is +/-600m en het advies is om minimaal 2 rondes in te lopen.
Vervolgens zoekt elke niveaugroep samen met de trainer een plaats voor de warming up oefeningen. Ook deze vinden buiten de atletiekbaan plaats.
Daarna wordt het te lopen schema toegelicht, ook buiten de baan.
Vanaf 19.15 uur (niet eerder) kan er gebruik gemaakt worden van de baan, rekening houdend met de andere niveaugroepen en de aanwezige jeugd wedstrijdsport.
Het schema is leidraad voor de training. Als een trainer, om welke reden dan ook, op een andere avond dan de woensdag een baantraining verzorgt, dan hanteert zij/hij het schema dat voor die week op de planning staat om te voorkomen dat lopers meerdere keren hetzelfde schema lopen.
Er is na afloop van het schema gelegenheid om uit te lopen, maar dat gebeurt ook in groepjes van max 4 lopers.
Voor liefhebbers is er beperkte mogelijkheid (12 lopers + trainer) om, na afloop, core stability te trainen in het Witte honk. Deze ruimte dient permanent geventileerd te worden en deelnemers houden onderling minimaal 1,5m afstand.
Bovenstaande is vanuit ons voorstel door het bestuur recreatiesport behandeld.
Wij vertrouwen er op dat alle trainers die op woensdag staan ingeroosterd goed met deze regels/afspraken om kunnen gaan.

Een en ander gaat a.s. woensdag 2 december 2020 in en wordt, als daar aanleiding toe is, bijgesteld.

Vriendelijke groet,

Mark van den Boer en Jos Oonincx (coördinatoren baantraining recreatie)

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.