Tuchtcommissie

De arsv THOR heeft, net als vele andere verenigingen in Nederland, een Tuchtcommissie. De reactie van velen die je daarover spreekt, is er een van verbazing.

Die verbazing is misschien wel begrijpelijk, behalve wanneer je je verdiept in de ontwikkeling van incidenten op allerlei terrein in de maatschappij.

Eén van de beleidsuitgangspunten binnen de arsv THOR is dan ook benoemd als: ‘Het ontwikkelen van een integraal veiligheidsplan in de komende periode’.

Een veiligheidsplan is er op gericht om juist die incidenten te voorkomen.

De Tuchtcommissie richt zich en is alert op het voorkomen van vormen van intimidatie, pesterijen, grensoverschrijdend seksueel gedrag en vormen van radicalisering.

De Tuchtcommissie heeft in deze zaken een toezichthoudende, signalerende en adviserende rol richting dagelijks bestuur van de vereniging. De taak van de Tuchtcommissie houdt op wanneer er sprake is van een strafbaar feit en/of wanneer andere vormen van hulpverlening zijn ingeschakeld.

Ook adviseert de Tuchtcommissie in zaken als ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG).

Een verklaring van de gemeente die aangeeft dat er ten aanzien van een persoon (trainer) geen redenen zijn een verbintenis met de vereniging te weigeren.

De Tuchtcommissie is dus in het leven geroepen om er mede voor te waken dat er op een veilige manier kan worden gesport. (Reglement Tuchtcommissie)

Leden van de vereniging kunnen zich met vragen wenden tot de Tuchtcommissie, maar ook in het kader van privacy zich richten tot de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) via vcp@thor-roosendaal.nl

Samenstelling van de Tuchtcommissie van de arsv THOR

Waarnemend voorzitterWybe van der Kolk
SecretarisNanny Huijsmans
LidMieketrien van Antwerpen
LidWilly van Dorst
LidAgnes Voorbraak
LidVacature

Bereikbaarheid Tuchtcommissie: tuchtcommissie@thor-roosendaal.nl 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.