Sportveiligheid

Corona: interne communicatie kaders voor afdelingen

Lees hier

Veiligheid en corona

Lees hier.

.

Gaat de training door bij slecht weer?

Lees hier

.

Sportveiligheid. Wat is het?

Onder veiligheid verstaan we:

  • een situatie zonder gevaren of risico’s,
  • een situatie met gevaren en risico’s waarbij maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen.

Voor ieder mens is veiligheid zeer belangrijk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit peilingen waarin mensen reageren op maatschappelijke thema’s en problemen. De psycholoog Maslow publiceerde al in 1943 een interessante theorie over veiligheid. Hij stelde dat ieder mens wordt gedreven door het bevredigen van vijf behoeften.

pyramide-van-maslow

Tussen de vijf behoeften die Maslow onderscheidt, is een hiërarchische ordening. Mensen gaan pas een stapje hoger klimmen op de piramide als aan de behoeften eronder is voldaan. Het spreekt voor zich dat de basisbehoeften (eten, drinken, een dak boven je hoofd) voor elk mens het allerbelangrijkste zijn. Maar direct daarop volgt veiligheid. Veiligheid is dus van cruciaal belang. Als een mens geen veiligheid ervaart, zal hij niet in staat zijn vriendschappen aan te gaan en zichzelf te ontplooien.

Sportveiligheid is om een aantal redenen een bijzondere vorm van veiligheid.

De meeste sporten kennen een eigen tuchtsysteem en de veiligheid van de sportvereniging is de eenzijdige verantwoordelijkheid van de vereniging zelf. Je kunt de sportvereniging dus beschouwen als een ‘zelfsturend eiland’ met eigen regels en afspraken. Het eiland wordt bevolkt door jeugd, ouders, volwassen sporters, vrijwilligers en soms werknemers. Samen bepalen zij het sociale klimaat en de cultuur van de vereniging. Veiligheid op een sportvereniging is echter in zekere zin ook hetzelfde als veiligheid in de rest van de maatschappij. Op de vereniging komen alle bevolkingsgroepen wekelijks samen om te sporten: jong en oud, hoog en laag opgeleid, arm en rijk, allochtoon en autochtoon, crimineel en niet crimineel, en ga zo maar door. De sportvereniging is eigenlijk een minimaatschappij. Alle kenmerken, ontwikkelingen en bedreigingen die we in de maatschappij zien, zien we ook op de sportvereniging. De leden en vrijwilligers hebben hier niet altijd een antwoord op. Daarom is het goed dat NOC-NSF hierin ondersteunt d.m.v. informeren en het opzetten van cursussen voor bijvoorbeeld vertrouwenscontactpersonen.

Kijk ook op:

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Technische veiligheid

Sociale veiligheid

Tuchtcommissie

Sportzorg Zuidwest Nederland

Hersteltrainer gratis ledenservice 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.