Wij zoeken een voorzitter! (Afdeling Recreatie)

Als afdeling recreatie van THOR zoeken we een voorzitter. Is dit iets voor jou?

Wat verwachten we van je?
Als voorzitter ben je het aanspreekpunt van onze leden. Natuurlijk zijn ook de andere bestuursleden en trainers een aanspreekpunt. We vinden het belangrijk dat je open staat voor opmerkingen, ideeën en suggesties van onze recreanten, van onze bestuursleden en van onze trainers.
We vinden het ook belangrijk dat je voeling hebt en houdt met de leden van onze afdeling en dat je weet wat er speelt. Signalen die je van onze leden krijgt, moet je oppakken en eventueel doorgeleiden binnen onze afdeling of binnen THOR.
Tenslotte, maar niet onbelangrijk, heeft onze afdeling Recreatie binnen de algemene verenigingskaders een grote mate van vrijheid om eigen beleid te voeren en een eigen visie te ontwikkelen. Voor jou als voorzitter ligt er een uitdaging om daar daadkrachtig sturing aan te geven!

Welke taken heb je?
Als voorzitter van de afdeling Recreatie heb je de volgende taken:

  1. Je leidt de vergaderingen van het bestuur. Deze vergaderingen vinden in principe 4x per jaar plaats, maar als daar aanleiding voor is zoeken we elkaar vaker op. Eén van de vergaderingen is een jaarvergadering.
  2. Je woont het trainersoverleg bij. Dat vindt 4x per jaar plaats. Als je ook trainer bent kunnen we afspreken dat je deze overleggen ook voorzit.
  3. Je vertegenwoordigt onze afdeling bij vergaderingen van het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur streeft ernaar 2x per jaar met de afdelingsvoorzitters te vergaderen.
  4. Je onderhoudt contacten met de verenigingsmanager over de dagelijkse gang van zaken.

Wat bieden we je?
Allereerst word je natuurlijk voorzitter van een afdeling met ruim 400 leden van een prachtige Roosendaalse sportvereniging! Het bestuur bestaat momenteel uit 5 enthousiaste leden die THOR, en vooral de afdeling Recreatie, een warm hart toedragen. We vinden het belangrijk om samen met jou, in een informele sfeer ervoor te zorgen dat onze afdeling goed blijft lopen. Letterlijk en figuurlijk!

Hoeveel tijd kost het?
Natuurlijk zijn niet alle taken uit te drukken in tijd. Het aantal uur dat je bezig bent met de werkzaamheden kan per week variëren. Ze zijn verdeeld over de dag en avond. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk hoe je dit voor jezelf inricht.

Heb je vragen of interesse?
Als je meer wilt weten, neem gerust contact op met een van de bestuursleden:

  • Cor van Nispen
  • Toon van der Burgt
  • Ronny Weemaes
  • Thieu van Zundert (penningmeester)
  • Ruby van Diepen (secretaris)

Reacties kun je uiterlijk 1 juli 2020 sturen naar recreatie@thor-roosendaal.nl

NB: uiteraard is iedere reactie welkom, maar wij roepen geïnteresseerde vrouwelijke en/of jonge kandidaten extra op om zich te melden!

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.