Lidmaatschap/Contributievrijstelling

Het bestuur heeft in haar vergadering van 10 maart 2015 ten aanzien van verzoeken voor vrijstelling van contributie, van leden die langdurige blessures hebben, het volgende besloten:

  1. Voor de basiscontributie wordt geen vrijstelling verleend.
  2. Voor de afdelingscontributie wordt alleen vrijstelling verleend indien voorzien wordt dat de blessure langer duurt dan het lopende contributiekwartaal en het kwartaal daarop volgende.
  3. De vrijstelling wordt voor één kwartaal verstrekt en kan op verzoek verlengd worden.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.