Heeft het Cornonavirus gevolgen voor de atletiek?

10 maart 2020

Bron: Atletiekunie

Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, krijgen wij veelvuldig de vraag of dit gevolgen heeft voor wedstrijden en evenementen. Op dit moment is er geen reden om wedstrijden of evenementen af te gelasten.

De Dag van de Official (7 maart) en de Dag van de Atletiek (21 maart) gaan vooralsnog ook gewoon door. Wij houden de situatie vanzelfsprekend in de gaten en laten ons adviseren door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF. Mocht de situatie wijzigen dan krijgen de deelnemers aan bovengenoemde evenementen hierover persoonlijk bericht per mail.

Basishygiëne We raden alle betrokkenen bij atletiekwedstrijden, -trainingen en –evenementen aan extra te letten op de basishygiëne. Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geef geen hand

Advies RIVM – uitgebreid Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

  • China (inclusief: Macau en Hongkong)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • Italië

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Het spreekt voor zich dat we van je verwachten dat je in geval van bovenstaande ook niet aan wedstrijden meedoet dan wel sport gerelateerde bijeenkomsten of THOR bezoekt.

BELANGRIJKE LINKS:
RIVM   en   NOC*NSF

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.