Corona: interne communicatie kaders voor afdelingen

We willen graag kijken wat we kunnen organiseren voor onze leden. Aan jullie het verzoek om a.h.v. onderstaande uitgangspunten te kijken wat haalbaar is en om een plan op te stellen.

We vertrouwen op jullie creativiteit bij het bedenken van oplossingen. Daar waar hulp nodig is willen we jullie graag helpen.

  • Een trainingsgroep op de sportaccommodatie of in de openbare ruimte mag bestaan uit maximaal 4 personen (inclusief* trainer). Zorg dat herkenbaar is welke atleten bij welk groepje horen. Houd ook tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de verschillende groepen.
  • Zorg dat de groepen van 4 personen zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er niet gerouleerd wordt tussen de groepen.
  • Een trainer kan meerdere groepen tegelijkertijd training geven maar zorg dat de groepen voldoende afstand tot elkaar behouden In overleg met de veiligheidsregio is dit 30 m.
  • Vooraf inschrijven in SSS is verplicht
  • Maximum per trainer is 4 groepjes van 4.
  • Bij de start meteen opstellen in groepjes van 4. Kijk nog eens kritisch naar de startsectoren. Afstand tussen de groepjes mag dan minder dan 30 m. bedragen. Dit is een moeilijk punt.
  • Tijdens het sporten 1 ½ m afstand.
  • De kantine, kleedkamers en douches van het Thorhonk blijven gesloten. Alleen de toiletten zijn bereikbaar in noodgevallen
  • Droge kleding e.d. kan op de tribune gelegd worden. Laat kostbare zaken thuis.
  • Bij terugkomst mogen groepjes zich niet vermengen en blijft maximum van 4 gelden.

We zien jullie reactie en plannen met belangstelling tegemoet

,

CMT THOR

Yvonne Langen, Fred Zacht

Postbus 1141

4700 BC Roosendaal

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.