Club van 50

De Club van 50 bestaat uit Thorleden en personen die de jeugd van Thor een warm hart toedragen.  Zij leggen jaarlijks minimaal € 50,- in. Geld wat volledig besteed dient te worden aan de jeugdafdeling van Thor.
Klik hier voor de Ledenlijst

Na intensief overleg met het dagelijks bestuur en de betrokkenen is onlangs overeengekomen dat de Club van 50 overgeheveld wordt naar de VVT. Leden van Club van 50 in het bestuur van de stichting VVT zien erop toe dat het geld op de juiste plek terecht komt. De jeugdafdeling kan een verzoek om steun indienen bij de VVT.

Als laatste een oproep om de stichting VVT te steunen als je de jeugd en de wedstrijdgroep een warm hart toedraagt. Formulieren voor aanmelding voor de Club van 50 vind je in het Thorhonk of kun je hier downloaden Inschrijfformulieren Club van 50. Ze kunnen in het postvak van de wedstrijdafdeling gelegd worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.