Bestuur

Het bestuur van de VVT bestaat uit 5 personen;

Titus Jansen (voorzitter)
Jan Mulders (penningmeester)
Karin Gelens (secretaris)
Wieger Broodwinner (lid)
Chris Wouters (lid)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.