EINDELIJK, WE MOGEN WEER!

De afgelopen weken is druk overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van alle afdelingen over het opstarten van de activiteiten. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt met de gemeente en met de andere clubs op sportpark Vierhoeven over bijvoorbeeld de toegang tot het sportpark.

Toegang tot het sportpark

THOR gebruikt de toegang bij het grote parkeerterrein aan de Nispenseweg. Wie gewend is om via de poort aan de Kalverstraat te komen verzoeken we om even om te rijden naar de andere poort. Dit is zo afgesproken met de andere clubs en heeft als doel om de toegangscontrole overzichtelijk te houden.

Wedstrijdsport

De atletiekjeugd tm 18 jaar is sinds vorige week woensdag met de trainingen gestart. De wedstrijdsport-atleten vanaf 19 jaar gaan m.i.v. dinsdag 19 mei weer trainen. Zie schema website, blok wedstrijdsport.

Let op:

  1. Je mag alleen trainen in georganiseerd verband onder begeleiding van een trainer, waarbij je je van te voren dient aan te melden. (voor de jeugd tm 20 jaar geldt dat je je moet afmelden als je NIET komt) Via je trainer hoor je hoe je je kunt aanmelden voor de training.
  2. Atleten die doorgaans zonder trainer trainen kunnen alleen op de baan trainen indien ze zich bij een van de trainers hebben aangemeld en onder begeleiding trainen.

Nordic Walking

Vanaf zaterdag 23 mei starten de trainingen van de afdeling Nordic Walking. Maar let op: Nordic-groepen starten vanaf het parkeerterrein bij de Lodge aan de Rozenvendreef 2 (Visdonk). Je kunt voorlopig alleen deelnemen indien je je hebt aangemeld voor de training. Meer informatie hierover volgt komende week.

Recreatie

– Voor de deelnemers aan de Opstartcursus gaan de trainingen woensdag 20 mei 19.15 uur weer van start. Aanmelden en meer info via Rudy Weemaes.

– De streefdatum voor opstarten van de reguliere trainingen van het recreatief hardlopen is op z’n vroegst 1 juni. Er zullen verschillende startlocaties gecommuniceerd worden. Meer hierover binnenkort.

Gym

Sporten in een gymzaal is nog niet toegestaan. Daarom kijken we naar de mogelijkheid om de gymlessen in een aangepaste vorm tijdelijk buiten, in de nabijheid van de atletiekbaan te organiseren. Streefdatum om te starten is 1 juni.

Wandelen en jeu de boules

De overige afdelingen werken momenteel heel hard aan de opstart. Zodra er meer bekend is zullen we dit uiteraard melden.

Bij alles wat we organiseren staat veiligheid voorop. Inmiddels hebben we een protocol opgesteld dat geldt voor alle leden van THOR, trainers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Tevens zijn er ontsmettingsmiddelen ingekocht, EHBO-kitjes voor trainers met o.a. mondkapjes en handschoenen en we hebben afspraken gemaakt met de andere clubs op het sportpark en onze protocollen gedeeld.

Er is dus heel veel werk verzet, maar we zijn nog niet klaar. We houden je op de hoogte over bijv. het aanmelden voor trainingen en andere zaken. Indien je vragen hebt stel die dan aan je trainer. Die kan het binnen de afdeling bespreken, omdat bij elke activiteit de organisatie nét weer even anders is.

Zaterdag 16 mei 2020

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.