Opzeggingen lidmaatschappen 2021

Binnen de huidige ledenadministratie van a.r.s.v. THOR wordt voor de leden afhankelijk van het type lidmaatschap, het basis/verenigingslidmaatschap THOR, het bondslidmaatschap en eventuele kosten wedstrijdlicentie Atletiekunie , dan wel het optionele bondslidmaatschap van de landelijke wandelbond KWBN geregistreerd.

Op basis van deze registratie vindt periodiek per kwartaal dan wel éénmalig per jaar de incasso van de verschuldigde contributiebedragen plaats.

Voor een juiste en tijdige verwerking van de eventuele opzeggingen van een lidmaatschap is als een van belangrijkste voorwaarden bepaald dat deze opzeggingen altijd schriftelijk/per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de ledenadministratie van onze vereniging a.r.s.v. THOR via het e-mailadres ledenadministratie@thor-roosendaal.nl onder vermelding van lidmaatschap nummer.

Op basis van deze opzegging zal door de ledenadministratie, voor zover van toepassing, naast het lidmaatschap van onze vereniging a.r.s.v. THOR ook automatisch het lidmaatschap bij de Atletiekunie (AU) en landelijke wandelbond (KWBN) worden beeindigd.

Bij het opzeggen van het basis/verenigings- en afdelingslidmaatschap a.r.s.v. THOR moet rekening gehouden worden met de binnen a.r.s.v. THOR geldende opzegtermijn, zijnde één maand voorafgaande aan de maand van de eerstvolgende incasso van de kwartaalcontributie. Het opzeggen van het lidmaatschap van de Atletiekunie en KWBN moet uiterlijk plaatsvinden op de door deze organisatie gestelde opzegdatum voorafgaande aan het volgende lidmaatschapsjaar.

Restitutie van een jaarlidmaatschap is hierbij na incasso niet mogelijk.

De uiterste opzegdata van de lidmaatschappen 2021 zijn:

Lidmaatschap a.r.s.v. THOR                          30 november 2020

Lidmaatschap Atletiekunie                         30 november 2020

Lidmaatschap KWBN                                     30 oktober 2020 (let op: afwijkende datum)

Door de ledenadministratie van a.r.s.v. THOR zal altijd een schriftelijke bevestiging van genoemde opzeggingen aan desbetreffende leden worden verstrekt.

Vertrouwende op aller medewerking in deze,

Met vriendelijke sportgroeten,

Ledenadministratie a.r.s.v. THOR

ledenadministratie@thor-roosendaal.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.