Wij zoeken een secretaris! (Afdeling recreatie)

De afdeling recreatie van THOR zoekt een secretaris. Is dit iets voor jou?

Wat verwachten we van je?

Als secretaris ben je eigenlijk de penvoerder van de afdeling. Samen met de voorzitter zorg je voor de agenda  en verslagen van de bestuursvergaderingen. Ook zorg je voor concept teksten voor bijv. nieuwsbrieven naar onze achterban. Je hebt daarom affiniteit met schrijven en teksten. Tenslotte beheer je het mailaccount van onze afdeling.  

Nu is de secretaris-functie voor het bestuur en voor het trainersoverleg gecombineerd, maar dit is geen must. Deze functies kunnen gesplitst worden.

We vinden het belangrijk dat je voeling hebt en houdt met de leden van onze afdeling en dat je weet wat er speelt. Signalen die je van onze leden krijgt, kun je meenemen naar onze afdeling of binnen THOR.

Welke taken heb je?

Als secretaris van de afdeling Recreatie heb je de volgende taken:

  1. Je zorgt voor de agenda en het verslag van het bestuursoverleg. Deze vergadering vinden in principe 4x per jaar plaats, maar als daar aanleiding voor is zoeken we elkaar vaker op. Eén van de vergaderingen is een jaarvergadering.
  2. Als je de functie combineert met secretaris van het trainersoverleg, dan zorg je ook voor dit overleg voor de agenda en het verslag. Het trainersoverleg vindt 4x per jaar plaats, in de avonduren.
  3. Je houdt een aantal administratieve taken bij, zoals het jaarverslag, voortgang ledenverloop, etc.
  4. Je beheert het account secretaris@thor-roosendaal.nl en beantwoordt de mailtjes die daarop binnenkomen, zoals van nieuwe geïnteresseerde lopers.

Wat bieden we je?

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 enthousiaste leden die THOR, en vooral de afdeling Recreatie, een warm hart toedragen. We vinden het belangrijk om samen met jou, in een informele sfeer ervoor te zorgen dat onze afdeling goed blijft lopen. Letterlijk en figuurlijk! Kenmerkend is ook dat we elkaar helpen en ondersteunen waar mogelijk: lukt het een keertje niet? Dan helpen we elkaar!

Hoeveel tijd kost het?

Het aantal uur dat je bezig bent met de werkzaamheden kan per week variëren. Ze zijn verdeeld over de dag en avond. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk hoe je dit voor jezelf inricht, maar voor een trainers- en bestuursoverleg (voorbereiding, bijwonen en verslaglegging) ben je gemiddeld 4 uur per vergadering bezig. Voor de andere taken ben je gemiddeld 1 tot 2 uur per week bezig.

Heb je vragen of interesse?

Als je meer wilt weten, neem gerust contact op met een van de bestuursleden:

  • Cor van Nispen
  • Toon van der Burgt
  • Ronny Weemaes
  • Thieu van Zundert (penningmeester)
  • Ruby van Diepen (secretaris ai)

Reacties kun je uiterlijk 27 augustus 2020 sturen naar recreatie@thor-roosendaal.nl

NB: uiteraard is iedere reactie welkom, maar wij roepen geïnteresseerde vrouwelijke en/of jonge kandidaten extra op om zich te melden!  

Onderlinge krachtmeting werpgroep

Donderdagavond 2 juli had de werpgroep een onderlinge krachtmeting op het programma staan met de onderdelen kogelstoten en discuswerpen. Ruud Woord en Frans van Geloof hadden ’s middags al de kogelbak en discussector uitgezet. Die zagen er strak uit ’s avonds toen we om 18.15 uur gezamenlijk gingen inlopen. Voor deze avond hadden Henriette, Olaf, Annemieke, Wiemer en Mila zich beschikbaar gesteld om te jureren. Erg prettig, want zo konden de werpers zich op het werpen concentreren. Na uitleg over de spelregels, iedereen een eigen kogel en discus. Zelf ophalen van de kogel en discus en weer schoonmaken. We gingen lekker beginnen met kogelstoten. Ondanks het feit dat het niet een officiële wedstrijd was werd er fanatiek gestoten. Er vielen ook verschillende persoonlijke records te noteren. Sjaak en Rini waren druk bezig met aanwijzingen geven. En dit allemaal op 1,5 m afstand natuurlijk. Daarna inwerpen voor discus. De wind stond heerlijk in de kooi. Ook hier waren er weer verdienstelijke prestaties. Na het werpen hebben we alles opgeruimd en werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet door Yvonne met een heerlijke doos chocolade. Daarna hebben we de avond afgesloten met een drankje en hapje. Zo weten de werpers weer waar ze staan qua prestatie. Nu gaan de meeste op vakantie. Na de vakantie gaan we ons weer voorbereiden op eventuele wedstrijd die nog in het najaar worden gehouden.

Resultaten van de onderlinge krachtmeting: overzicht resultaten