Wie zijn wij

De Stichting Vrienden van Thor is opgericht om via het inzamelen van geld atletiekvereniging Thor extra te ondersteunen, nu is dat voornamelijk voor ondersteuning van de wedstrijdsport en de jeugd.

Oorspronkelijk door middel van  exploitatie van de kantine op sportpark Redband en exploitatie van reclameborden en andere reclamemedia. Met de realisatie van de unilocatie is de stichting VVT zijn inkomstenbron, de exploitatie van de kantine, kwijt geraakt, en wordt er nog gezocht naar nieuwe bronnen.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.