Wedstrijdsport: Baanrecords

Clubrecords aanvragen
Erkenning van een clubrecord kan worden aangevraagd bij de clubrecordcommissie.
Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar Cees Matthijssen of Wiemer Hasselton.
Records tot en met de 800 meter worden alleen erkend indien ze met elektronische tijd zijn opgenomen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.