Wedstrijdsport: Algemeen

De afdeling wedstrijdsport stelt zich ten doel de vereniging Thor, en haar ongeveer 300 individuele wedstrijdleden met een AU-licentie, optimaal ten dienste te zijn waar het gaat om prestatiegerichte, competitieve atletiek. Daartoe wordt in de verschillende leeftijdsgroepen en specialisatiegroepen onder gekwalificeerde leiding getraind. Deelname aan wedstrijden, individueel en in competitieploegen, wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Het bestuur van de afdeling coördineert deze activiteiten aan de hand van een (sterk op de jeugd gericht) meerjarig beleidsplan, is verantwoordelijk voor de continuïteit van de trainingen en kwaliteit van het trainerscorps, vormt de schakel tussen (het hoofdbestuur van) de vereniging en de onder de wedstrijdsport ressorterende werkgroepen en commissies, en onderhoudt contact en werkt waar mogelijk samen met de wedstrijdsportsecties van de andere atletiekverenigingen in de regio.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.