Wandelen met Parkinson

In onze vereniging is nu ook een wandelgroep opgestart voor deze doelgroep.
Zij hebben een mogelijkheid om op hun niveau en met hun specifieke beperkingen te bewegen.
Het ontbrak aan een mogelijkheid voor mensen met de ziekte van Parkinson om naast het “zorg-en behandelcircuit” aan reguliere sport te doen. Nu kunnen zij terecht bij de wandelafdeling van Thor.
Veel, zo niet alle mensen met de ziekte van Parkinson krijgen vroeg of laat te maken met problemen bij het lopen.. Ze gaan te snel lopen of juist met te kleine schuifelende pasjes met een voorovergebogen houding. Het ligt dus voor de hand om loopproblemen te voorkomen door juist mensen te laten lopen en zo de loopfunctie te blijven trainen en stimuleren.
Daarnaast is wandelen een laagdrempelige sportbeoefening; er is geen techniektraining voor nodig en men hoeft ook geen dure sportmaterialen aan te schaffen. Een paar goede wandelschoenen is voldoende.
Een ander kenmerk van de ziekte van Parkinson is de neiging om geen initiatieven meer te tonen en soms zelfs depressiviteit . Dat betekent dat men niet zo vlug zelf regelmatig of op een vast tijdstip zal gaan wandelen. Daarnaast kan contact met lotgenoten tijdens een sportbeoefening als zeer prettig ervaren worden.
Het kader van Thor is opgeleid in het begeleiden van deze specifieke groep.
Ze staan in contact met de medewerkers van de unit SportWerkt van Sportbureau Roosendaal en de parkinsonverpleegkundige Van Broekhoven Fysiotherapie en andere paramedici uit de regio.
De activiteit vindt plaats vanuit het clubgebouw van Thor op Sportpark Vierhoeven te Roosendaal.
Elke donderdagmiddag vanaf 13.30 uur wordt er gewandeld onder begeleiding. Men kan een maand proberen en dan pas besluiten om lid te worden van de wandelvereniging.
Tijdsduur en tempo worden steeds aangepast.
Na afloop wordt er gezamenlijk wat gedronken en wat nagekletst.
Neem contact via de therapeut of met Will Pardon 0165-543864 (voorzitter van de wandelafdeling)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.