Vertrouwenscontactpersoon

Mijn naam is Marja Vreugdenhil, lid van de nordic walkingafdeling en jeugdarts.

Mijn naam is Wim Jongmans, lid van de afdeling gym en gepensioneerd huisarts.

 

Op voordracht van het bestuur heeft de ALV ons aangesteld als vertrouwenscontactpersonen.

 

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Een vertrouwenscontactpersoon is een lid van de vereniging, die een eerste aanspreekpunt is voor alle personen, die met de vereniging te maken hebben, ten aanzien van de sociale veiligheid. Omdat we ons kunnen voorstellen dat sommige mensen voorkeur hebben om met een vrouw als VCP te spreken en anderen liever met een man als VCP praten zijn we beiden afzonderlijk beschikbaar om u een luisterend oor te bieden.

 

Wat kan men van een vertrouwenscontactpersoon verwachten?

Wij zullen een eerste opvang doen bij twijfels en vragen rondom sociale veiligheid. In principe zijn de gesprekken vertrouwelijk. De grens wordt besproken met de betrokkene.

We kunnen een luisterend oor zijn. Het is belangrijk om de emoties een plek te geven. Wij kunnen informatie geven over de mogelijkheden en procedures en meedenken met de te nemen vervolgstappen. We kunnen helpen bij de verwijzing naar een vervolgtraject van hulp en ondersteuning.

 

Wat betekent sociale veiligheid?

We vinden het belangrijk dat in principe elke sporter in een veilige omgeving kan sporten. Het gevoel van sociale veiligheid ligt voor elk persoon anders. Het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Als iemand zich niet prettig voelt en deze persoon heeft de grens aangegeven aan zijn omgeving en deze mensen handelen er niet naar, is dat een signaal van onveiligheid. Dat kan gevolgen hebben voor deze persoon. Er bestaat een mogelijkheid om daar met de vertrouwenscontactpersoon een gesprek over aan te gaan om te zien welke mogelijkheden er zijn om dit gevoel serieus te nemen en er naar te handelen.

Voorbeelden zijn pestgedrag, omgaan met schuine moppen, opmerkingen over het uiterlijk. Maar ook opmerkingen die discriminerend over komen.

Het is belangrijk om over seksuele intimidatie te praten. Dit is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele benadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Het kan voorkomen dat een bepaald persoon het niet als zodanig bedoelt, maar dat de ander het wel zo beleeft. Het is belangrijk dat er ruimte komt om het te zeggen en dat het serieus genomen.

 

Welke mensen binnen de vereniging betreft het?

Iedereen die met de vereniging te maken heeft, te weten sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, trainers en bestuur.

 

Heb je vragen hierover of wil je iets melden dan kan dat door een mail te sturen naar:  vcp@thor-roosendaal.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.