Jeu de Boules: Activiteiten

Activiteiten  2016.

Elke dinsdag- en donderdagmiddag spelen we competitie.
De eerste ronde begint om 13.30 uur. De tweede ronde begint als de eerste ronde door alle aanwezige spelers is afgewerkt.

 

Speciale geplande activiteiten.

donderdag 27 oktober.
Einde van de zomercompetitie 2016.
We spelen nog één ronde, gevolgd door de feestelijke huldiging van de winnaars.

dinsdag 1 november.
Begin van de wintercompetitie 2016 – 2017.

dinsdag 29 november.
Notentoernooi.  Onze sfeervolle herfstklassieker met een hapje en een drankje.
 
dinsdag 3 januari  2017
Eerste competitiemiddag in het nieuwe jaar  met twee speelrondes én
de beste wensen en oliebollen met glühwein.

dinsdag 24 januari 2017
Minitoernooi    en vervolgens  Jaarvergadering van de afd. Jeu de Boules.

dinsdag 28 februari 2017.
Carnavalsmiddag.   Tulepetaonen aan het boulen en feesten.

 

Mee z’n tweeën toernooi  op dinsdag 20 september.
Vanaf  11.00 uur spelen we een  toernooi over 4 ronden met vaste doublettes.
We verwachten rond 5 uur de winnaars te kunnen huldigen met een flesje van het Thorquettes- château.

2016-09-20_affiche-mee-zn-2en-toernooi-20-sept

 

Donderdag 28 juli, Varia sport- en speldag.
We spelen een onderling tête-à-tête toernooi, omgeven met spelvarianten   toegespitst op  plaatsen en tireren van de boules.
De dag begint om 11.00 uur
Deelnemers kunnen zich melden bij de toernooicommissie en / of bij de      competitieleiding.

bijgaande affiche voor deze varia-dag.   2016-07-28_A5 varia-toernooispel 28 juli 16

 

Zaterdag 28 mei:  
Open Dag van het sportpark Vierhoeven.
Wij spelen een jeu de boules toernooi voor doubletten.
Aanvang 10.00 uur.  Einde rond 16.00 uur.
Belangstellenden voor het pétanque spel krijgen informatie en kunnen een balletje meegooien op de nieuw aangelegde banen.

Klik op de gekleurde tekst: 2016-05-28_e-mail affiche – opendag

Dinsdag 21 juni:
Op deze  “langste dag” spelen wij samen met de Rucphense Ketsers een doubletten toernooi.   We beginnen om 14.00 uur en eindigen rond 20.00 uur.

Klik op de gekleurde tekst: 2016-06-21_Affiche Midzomertoernooi 21 juni 16 A4

 

Sponsoren van evenementen

Jaarlijks organiseren onze afdelingen diverse evenementen.

Een kleine greep:

De RunningCenterClassic. Een spetterende baanwedstrijd met deelname van de beste regionale atleten.

De Avondvierdaagse met gemiddeld 3,5 duizend betalende deelnemers + ouders en/of grootouders als begeleider.

Avond4daagse

De Halve Marathon van Roosendaal met ruim 3000 deelnemers en een veelvoud aan toeschouwers.

Basis CMYK

De Thorcross . Een crosswedstrijd op Sportpark Vierhoeven met 350 deelnemers en vele honderden bezoekers.

thorlogo

Daarvoor is ruime aandacht in de lokale media.

U kunt uw naam verbinden aan een evenement en bijvoorbeeld deelname van uw personeelsleden samen met ons faciliteren. Wij kunnen de trainingen verzorgen en deelnemers voorbereiden op de uitdagingen.

Geïnteresseerd? mail naar sponsoring@thor-roosendaal.nl

.

Vrijwilligersverzekeringen

Geweldig dat zo vele vrijwilligers dagelijks met van alles en nog wat bezig zijn in het belang van onze vereniging.

Of je het nu hebt over de penningmeester die thuis achter zijn laptop de betalingen in orde maakt, de verkeersregelaar die tijdens een evenement op zijn post staat of de barvrijwilliger die onze leden van een lekker kopje koffie voorziet; allemaal doen ze dit met hart en ziel voor de club.

Dan vinden wij het onze plicht om te zorgen dat elke vrijwilliger die zich voor Thor inzet door ons wordt beschermd. Dat doen we niet alleen door te zorgen dat ze in een veilige omgeving hun taak kunnen verrichten, maar ook door te zorgen dat ze terug kunnen vallen op een verzekering indien er iets niet goed gaat.

Via de gemeente Roosendaal mag Thor voor haar vrijwilligers gebruik maken van een Collectieve vrijwilligersverzekering.

Definitie vrijwilliger volgens de gemeente: De vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Over welke verzekeringen hebben we het?

Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilliger: Bijv. Vrijwilliger stoot dure vaas om tijdens collecteren.

Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vrijwilligers: Bijv. Vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap.

Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen. Bijv. Thor wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade heeft toegebracht aan derden.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Bijv. Vrijwilliger A. zit als voorzitter in het bestuur van de hockeyvereniging. Penningmeester B. gaat over tot de aankoop van een kunstgrasveld. Achteraf blijkt dat de aankoop niet kan worden gefinancierd, door dat de penningmeester de administratie niet op orde heeft. De leverancier van het kunstgrasveld stelt vervolgens ieder bestuurslid (dus ook A.) in het privévermogen aansprakelijk voor de geleden schade.

Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Bijv. Vrijwilliger mevrouw T. bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen auto. Tijdens het bezorgen van een warme maaltijd bij een oudere dame botst ze met haar auto tegen een paal. De auto blijkt zwaar beschadigd.

Onze vrijwilligersorganisatie heeft eigendommen, zijn deze ook verzekerd voor schade door de eigen vrijwilliger? Als de vrijwilliger in de uitoefening van de vrijwilligerswerkzaamheden schade toebrengt aan een eigendom van de organisatie, betekent dit ‘Schade aan eigen zaken ’Dit is niet gedekt op de vrijwilligerspolis van de gemeente. Thor heeft hiervoor een eigen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Thor heeft een vaatwasser. Als door toedoen van deze machine een vrijwilliger schade ondervindt, valt dit dan onder de vrijwilligersverzekering? Deze schade valt niet onder de vrijwilligerspolis. Thor heeft hiervoor een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Dient er een urenadministratie bijgehouden te worden? Nee, een urenadministratie is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente die onder de definitie van vrijwilliger valt, is verzekerd. Dus ook eenmalige activiteiten, zoals de vrijwilliger die helpt bij de jaarlijkse Sinterklaasviering is verzekerd. Overigens is een naamregistratie van vrijwilligers ook niet nodig.

Is er sprake van een leeftijdsgrens? Nee, er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd. Ook oudere vrijwilligers vallen onder de dekking van de verzekering.

Wij krijgen ook hulp van vrijwilligers die niet afkomstig zijn uit Roosendaal e.o. Vallen deze vrijwilligers nu ook onder deze verzekering? Jazeker.

Hoe weet de verzekeraar of een persoon als vrijwilliger in actie is geweest tijdens het ontstaan van de schade? De organisatie waarvoor de persoon vrijwilligerswerk verricht zal moeten verklaren dat de schade is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk.

Wat te doen bij schade? De vrijwilliger of rechtspersoon stuurt het schadeformulier (verkrijgbaar via de gemeente) of hier te downloaden, naar de gemeente. Voordat de schadeclaim door de gemeente (digitaal) wordt ingediend bij de verzekeraar, kan de gemeente desgewenst de gegevens nagaan bij de vereniging of organisatie. Op deze wijze is te controleren of iemand terecht een claim indient. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld. Indien er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld. De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling.