Nieuwe indeling hardloopgroepen woensdagochtend

Vele trainers hebben de afgelopen jaren de trainingen op woensdagmorgen binnen onze vereniging tot een groot succes gemaakt. Zonder anderen tekort te willen doen is de vermelding hier op zijn plaats van Diny van der Weegen en Agnes van der Voet die als trainsters de ochtend vanaf het begin tot nu toe de een speciale invulling hebben gegeven.

Wat gaat er dan veranderen?

Doordat het trainingsniveau zich al die jaren meebewoog met de samenstelling van de groep kregen de (vnl. dames-)groepen hun trainingen precies op maat. Het bestuur van de afdeling Recreatie heeft echter gemeend dat, mede door het stoppen van Cees de Neijs als trainer bij THOR, de tijd rijp is om ook op de woensdagochtend het trainingsprogramma in lijn te krijgen met de schema’s van de 6 andere trainingen op de avonden en in het weekend. Dat past ook in het huidige beleid van THOR waarin de afdelingen een grotere bestuurlijke grip dienen te krijgen op alle onderdelen en activiteiten die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Daar komt nog bij dat deze gelijkschakeling meer duidelijkheid schept voor de recreatieve lopers binnen onze vereniging. Het valt ook te verwachten dat de centrale aansturing van alle trainingen vanuit het bestuur en trainersoverleg voor nog meer kwaliteit kan zorgen. De ingangsdatum voor wijziging is zoals al eerder aangegeven woensdag 1 augustus 2018. Voor zowel de trainers als de lopers wordt dat een flinke verandering en het zal nog wel een tijdje duren voordat iedereen aan de nieuwe groepsindeling en de trainingsinhoud/trainingsschema’s op woensdagochtend gewend is. Er zal getraind worden op B/C/D/E/F – niveau en aanvullend zal er een loop/wandelgroep (LW-niveau) actief zijn.

Op dit moment zijn er nog geen A-niveau lopers (naar de maatstaven van de 6 andere trainingsmomenten), maar indien we hiervoor aanmeldingen krijgen dan zal gekeken worden naar een passende invulling. Op deze manier blijft de woensdagochtend haar speciale aanbod behouden. Op woensdagochtend hebben we namelijk te maken met lopers die wandelen en in een laag tempo hardlopen. Vandaar het F- en LW-niveau. Bovendien kunnen de meer prestatieve lopers via het B-niveau ruimschoots aan hun trekken komen. Door het aanbod van maar liefst 6 trainingsgroepen wordt er weer echt maatwerk geboden. Het bestuur van de afdeling Recreatie spreekt de hoop uit dat de verandering van de hardlooptrainingen op woensdagochtend succesvol zal verlopen, maar ook hardlopers aantrekt voor wie het aanbod van deze ochtend nu wel aansluit op hun behoefte.

Bestuur van de afdeling Recreatie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.