Virtual Winter Run

Trommel je clubgenoten op voor de Virtual Winter Run

Wil jij in december nog een hardloopevenement lopen samen met jouw trainingsmaatjes? Schrijf je dan snel in voor de Virtual Winter Run, dé virtuele hardloopwedstrijd waar iedereen aan mee kan doen. Van een kidsrun tot een halve marathon, wandelend of een PR? Deze run is écht voor iedereen!
Lees hier

Vanaf 2 december 2020 baantrainingen

Hallo leden van de afdeling recreatie,

Vanaf woensdag 2 december kan er op woensdagavonden op de baan worden getraind. Echter de trainer bepaalt in overleg met de groep of er op de baan dan wel op de weg wordt getraind.

​Ter nadere info hierover het volgende:
Vooralsnog betekent dit dat er alleen op woensdag op de baan getraind kan worden; indien het aantal aanmeldingen voor trainingen veel groter gaat worden, wordt bekeken of het aantal avonden op de baan kan worden uitgebreid.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat lopers op woensdagavond al om 18.45 uur op de baan gaan inlopen. Er zijn dan immers nog andere groepen actief en de 1,5m regel kan dan niet worden gegarandeerd.
Er wordt, net als op andere dagen, verzameld in de vakken en om 19.00 uur (niet eerder) kan er worden ingelopen op de omloopbaan buiten de atletiekbaan (gras/crosshill) in groepjes van 4 met onderlinge afstand. De omloopbaan is +/-600m en het advies is om minimaal 2 rondes in te lopen.
Vervolgens zoekt elke niveaugroep samen met de trainer een plaats voor de warming up oefeningen. Ook deze vinden buiten de atletiekbaan plaats.
Daarna wordt het te lopen schema toegelicht, ook buiten de baan.
Vanaf 19.15 uur (niet eerder) kan er gebruik gemaakt worden van de baan, rekening houdend met de andere niveaugroepen en de aanwezige jeugd wedstrijdsport.
Het schema is leidraad voor de training. Als een trainer, om welke reden dan ook, op een andere avond dan de woensdag een baantraining verzorgt, dan hanteert zij/hij het schema dat voor die week op de planning staat om te voorkomen dat lopers meerdere keren hetzelfde schema lopen.
Er is na afloop van het schema gelegenheid om uit te lopen, maar dat gebeurt ook in groepjes van max 4 lopers.
Voor liefhebbers is er beperkte mogelijkheid (12 lopers + trainer) om, na afloop, core stability te trainen in het Witte honk. Deze ruimte dient permanent geventileerd te worden en deelnemers houden onderling minimaal 1,5m afstand.
Bovenstaande is vanuit ons voorstel door het bestuur recreatiesport behandeld.
Wij vertrouwen er op dat alle trainers die op woensdag staan ingeroosterd goed met deze regels/afspraken om kunnen gaan.

Een en ander gaat a.s. woensdag 2 december 2020 in en wordt, als daar aanleiding toe is, bijgesteld.

Vriendelijke groet,

Mark van den Boer en Jos Oonincx (coördinatoren baantraining recreatie)

Een aantal trainingen stoppen even.

N.a.v. de persconferentie van Rutte en De Jonge van gisteravond heeft het CMT in overleg met het hoofdbestuur het volgende besloten:

De trainingen van de jeugd t/m 18 jaar gaan onveranderd door.

De atletiektrainingen van 18+ op de baan en in ‘t Witte honk kunnen alleen uitgevoerd worden in groepjes van 2 personen. De afstand hier tussen de groepjes blijft zoals besproken.

Alle overige groepstrainingen binnen en buiten worden tot 19 november a.s. afgelast. Dat geldt dus voor de afd. gym, nordic walking, recreatie en wandelen.

De aangescherpte maatregelen duren 2 weken. We gaan ervan uit dat  we donderdag 19 november weer terug kunnen naar de situatie van nu (groepjes van 4 sporters).

We, de bestuursleden van de afdelingen en CMT, doen al het mogelijke om trainingen aan te bieden binnen de mogelijkheden die er zijn. Maar nu we gedurende 2 weken slechts met tweetallen kunnen sporten is het erg lastig om voor zo’n beperkte periode de hele planning weer aan te moeten passen. Bovendien blijkt het lopen in zeer kleine groepjes erg lastig in de praktijk. De veiligheid van onze leden staat zoals gezegd voorop.

 

Bovendien wil Thor rekening houden met de penibele situatie in de zorg. Daar komen signalen vandaan dat ze welhaast smeken om strengere maatregelen om zo besmettingsgevaar verder in te dammen en de druk op de zorg te verminderen

 

 

N.B. De trainingen recreatie die vanavond gepland staan komen eveneens te vervallen.

met vriendelijke groet,

Fred Zacht en Yvonne Langen, CMT THOR

Wedstrijdsport gaat weer trainen

Maandag  19 oktober beginnen de trainingen voor de wedstrijdsport weer. Het vernieuwde protocol van de AU wordt uiteraard in acht genomen. De trainingen vinden alleen in  overleg met de eigen trainer doorgang.  Het advies is om INDIVIDUEEL  te trainen buiten reguliere trainingsuren

Corona maatregelen per 15 okt.

Beste THOR-lid,

Steeds meer mensen krijgen te maken met Corona binnen eigen familie- en vriendenkring. Het komt steeds dichterbij. We hadden daarom wel allemaal verwacht dat er nieuwe maatregelen zouden komen en misschien gehoopt dat het sporten gewoon door zou kunnen gaan. Helaas, maar anderzijds begrijpelijk, treffen de genomen maatregelen ook onze vereniging. Zorgen voor elkaars veiligheid staat bij THOR voorop en alleen SAMEN kunnen we dit virus een halt toe roepen.

In overleg met de besturen van de afdelingen hebben we daarom besloten:

 • alle trainingen in groepsverband (inclusief gym), competities en wedstrijden, voor alle sporters boven de 18 jaar, met ingang van donderdag 15 oktober niet
  door te laten gaan;
 • de kleedkamers en douches gesloten te houden;
 • alleen de toiletten in het Witte Honk te gebruiken;
 • het Witte Honk blijft geopend onder strikte voorwaarden.

Over de ALV van 26 oktober volgt nog nadere informatie.

Heb je nog goede suggesties, laat het ons weten

We hebben er alle vertrouwen in dat jullie ook nu weer begrip hebben voor de genomen maatregelen en THOR blijven steunen door deze moeilijke periode heen.

Bedankt voor jullie begrip.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Langen en Fred Zacht

CMT THOR

06-20445156

relatiebeheer@thor-roosendaal.nl

Grande finale opstartcursus 2020

Opstartcursus en vervolgcursus
Een uitvoering met hindernissen maar met een grandioze finale!

Traditiegetrouw begonnen we vol enthousiasme op 8 januari met de uitvoering van onze 26e Opstartcursus. Tot 11 maart verliep alles op rolletjes en werden onze deelnemers steeds enthousiaster!
En toen kwam corona op ons pad. Vanwege de lockdown moesten de wekelijkse trainingen met pijn in het hart worden geannuleerd. Bij de organisatie bestond de vrees dat menigeen zou gaan afhaken omdat er moed voor nodig was om in coronatijd in beweging te blijven.
Middels een “corona-trainingsschema” – gebaseerd op in beweging blijven en de conditie voorzichtig verbeteren – werden de deelnemers gestimuleerd om het schema op te pakken! En wonderwel lukte dat niet in de laatste plaats dankzij de groepsapps waarin positieve en negatieve ervaringen onderling werden gedeeld.
Op 1 juni kon – na een onderbreking van 11 weken – de draad gelukkig weer worden opgepakt en mocht er weer in groepsverband worden getraind. Ruim 95% van de deelnemers verscheen weer op het toneel en pakte de draad van wekelijks 2x trainen weer op.

De conditie werd gemeten en eventuele trainingsachterstand vastgesteld. Op grond hiervan werd een D1 en D2 samengesteld en werd voor hen een nieuw trainingsschema opgesteld. Ook werd een nieuwe E-groep gevormd. Deze bestond uit deelnemers die ten gevolge van het corona-regiem trainingsachterstand hadden opgelopen.
Er werd toegetraind naar de 6km afsluitingsloop op zondag 28 juni, de dag dat de 10 km van Roosendaal stond geprogrammeerd, maar vanwege corona moest worden afgelast! Met grandioze tijden konden de D1 en D2-deelnemers de OC-2020 met verve afsluiten.
Door het wegvallen van de 10 km van Roosendaal rees de vraag: bieden we een Vervolgcursus aan en zo ja met welk doel? De door en door gemotiveerde deelnemers gaven duidelijk te kennen door te willen trainen voor de 10 of 8 km.
Het trainerscorps honoreerde deze wens en er werd een Vervolgschema aangeboden.
De volgende vraag die zich aandiende was: Hoe gaan we deze vervolgcursus afsluiten?
Talloze opties kwamen op tafel maar de meeste voorkeur ging toch uit naar een afsluiting in de geest van de 10 km van Roosendaal.

Nou… dat werd dus een grandioze happening! Een GRANDE FINALE waardig. Met een start en finish op de Oude Markt werd een parcours in de stad uitgezet. Als ontvangst- en verblijfsruimte werd Het Wapen van Roosendaal afgehuurd. Talloze supporters omringen niet alleen de start- en finishplaats maar ook op de route gaven zij acte de présence.

Uiteraard werd na afloop aan de deelnemers een “gouden” medaille uitgereikt en werden groepsfoto’s gemaakt. Onder het genot van hapjes en drankjes werden, gezeten in de stralende zon op het terras bij Het Wapen, ervaringen uitgewisseld en gedeeld.

De editie 2020 was er een met hindernissen maar de GRANDE FINALE met alles eromheen maakte deze editie onvergetelijk. Iedere deelnemer kan dan ook met veel plezier en trots op de geleverde prestatie terugkijken.

Opstartcursus 2021

Traditiegetrouw start a.r.s.v. Thor jaarlijks in januari van een nieuw jaar met een OPSTARTCURSUS hardlopen.
De huidige van kracht zijnde coronamaatregelen maken het ons rond dat tijdstip niet mogelijk om een verantwoorde en veilige uitvoering te organiseren.
Daar komt bij dat wij i.v.m. horecavoorschriften thans reeds kampen met ruimtegebrek in onze kantine voor de opvang van onze reguliere groepen.
Er is derhalve jammer genoeg geen ruimte om nieuwe groepen te ontvangen. En om in de wintermaanden buiten in een tent te gaan zitten leek ons ook geen optie.
Gegeven bovenstaande feiten hebben wij moeten besluiten de start van de Opstartcursus 2021 uit te stellen.

Zodra de coronarichtlijnen het mogelijk maken zullen we de voorbereidingen voor uitvoering ter hand nemen en van start gaan.
Mocht u belangstelling hebben volg dan de nieuwsontwikkelingen op onze website om op de hoogte te blijven.
Wij zullen tijdig een nieuwe start aankondigen op onze website en ook via regionale dag- / weekbladen daarvan mededeling doen.
Onze hoop is gevestigd op september 2021. Hopelijk is dan alle corona-ellende voorbij en kunnen wij weer als vanouds een verantwoorde en sportieve Opstartcursus aanbieden en uitvoeren.

Wij zoeken een secretaris! (Afdeling recreatie)

De afdeling recreatie van THOR zoekt een secretaris. Is dit iets voor jou?

Wat verwachten we van je?

Als secretaris ben je eigenlijk de penvoerder van de afdeling. Samen met de voorzitter zorg je voor de agenda  en verslagen van de bestuursvergaderingen. Ook zorg je voor concept teksten voor bijv. nieuwsbrieven naar onze achterban. Je hebt daarom affiniteit met schrijven en teksten. Tenslotte beheer je het mailaccount van onze afdeling.  

Nu is de secretaris-functie voor het bestuur en voor het trainersoverleg gecombineerd, maar dit is geen must. Deze functies kunnen gesplitst worden.

We vinden het belangrijk dat je voeling hebt en houdt met de leden van onze afdeling en dat je weet wat er speelt. Signalen die je van onze leden krijgt, kun je meenemen naar onze afdeling of binnen THOR.

Welke taken heb je?

Als secretaris van de afdeling Recreatie heb je de volgende taken:

 1. Je zorgt voor de agenda en het verslag van het bestuursoverleg. Deze vergadering vinden in principe 4x per jaar plaats, maar als daar aanleiding voor is zoeken we elkaar vaker op. Eén van de vergaderingen is een jaarvergadering.
 2. Als je de functie combineert met secretaris van het trainersoverleg, dan zorg je ook voor dit overleg voor de agenda en het verslag. Het trainersoverleg vindt 4x per jaar plaats, in de avonduren.
 3. Je houdt een aantal administratieve taken bij, zoals het jaarverslag, voortgang ledenverloop, etc.
 4. Je beheert het account secretaris@thor-roosendaal.nl en beantwoordt de mailtjes die daarop binnenkomen, zoals van nieuwe geïnteresseerde lopers.

Wat bieden we je?

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 enthousiaste leden die THOR, en vooral de afdeling Recreatie, een warm hart toedragen. We vinden het belangrijk om samen met jou, in een informele sfeer ervoor te zorgen dat onze afdeling goed blijft lopen. Letterlijk en figuurlijk! Kenmerkend is ook dat we elkaar helpen en ondersteunen waar mogelijk: lukt het een keertje niet? Dan helpen we elkaar!

Hoeveel tijd kost het?

Het aantal uur dat je bezig bent met de werkzaamheden kan per week variëren. Ze zijn verdeeld over de dag en avond. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk hoe je dit voor jezelf inricht, maar voor een trainers- en bestuursoverleg (voorbereiding, bijwonen en verslaglegging) ben je gemiddeld 4 uur per vergadering bezig. Voor de andere taken ben je gemiddeld 1 tot 2 uur per week bezig.

Heb je vragen of interesse?

Als je meer wilt weten, neem gerust contact op met een van de bestuursleden:

 • Cor van Nispen
 • Toon van der Burgt
 • Ronny Weemaes
 • Thieu van Zundert (penningmeester)
 • Ruby van Diepen (secretaris ai)

Reacties kun je uiterlijk 27 augustus 2020 sturen naar recreatie@thor-roosendaal.nl

NB: uiteraard is iedere reactie welkom, maar wij roepen geïnteresseerde vrouwelijke en/of jonge kandidaten extra op om zich te melden!