Verenigingswerk

In 2013 werd het verenigingswerk-beleid binnen arsv THOR van kracht.

Wat houdt dat beleid precies in?

Van onze leden tot 70 jaar verwachten we een bijdrage voor het vele vrijwilligerswerk dat elk jaar weer verricht dient te worden. Er is een reglement opgesteld waarin o.a. beschreven staat welke leden zijn vrijgesteld.

Aan het begin van elk nieuw kalenderjaar vragen we onze leden naar hun voorkeur voor het soort verenigingswerk dat jaar. We bieden de volgende keuzes:

  1. bij dezelfde (reeds eerder uitgesproken) voorkeur(en) te blijven  of
  2. andere (nieuwe) voorkeur(en) kenbaar te maken.
  3. hun verplichting jaarlijks afkopen
  4. vrijstelling aanvragen

 

Nieuwe leden vragen we bij aanmelding wat ze voor Thor zouden willen doen. Echter het jaar waarin je lid wordt, ben je vrijgesteld van het verrichten van verenigingswerk.

Gerelateerde onderwerpen:

Vrijwilligersverzekeringen

Aanmeldformulier verenigingswerk

Vacatures

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met: Yvonne Langen, Coördinator verenigingswerk

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.