Omschrijving vacature lid hoofdbestuur sportbeleid

Onderstaand een overzicht van zijn belangrijkste gewenste eigenschappen en van zijn belangrijkste werkzaamheden.

Hij/zij dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Interesse hebben in en kennis van onze vereniging
 • Aimabele persoonlijkheid
 • Kennis van wandelen, atletiek en nordic walking
 • Kennis van gemeentelijk en landelijk sportbeleid

Hieronder een overzicht van de belangrijkste taken van een bestuurslid Sportbeleid.

 • Stimuleren sportparticipatie bij THOR
 • Verkennen nieuwe sportinitiatieven
 • Volgen van (landelijke) trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op ons aanbod.
 • Stimuleren (evt. coƶrdineren) opleidingen trainers en kader.
 • Regelmatig overleg met bestuurslid facilitair
 • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen.
 • Deelnemen aan de Algemene LedenVergaderingen (2 per jaar).
 • Voorzitten overleg met afdelingen inzake sportbeleid (1 per afdeling per jaar)
 • Lid hoofdbestuur en als zodanig aanspreekbaar zijn
 • Contact onderhouden met en verantwoording afleggen aan hoofdbestuur
 • Belangstelling tonen bij eigen activiteiten

Hoeveel tijd kost deze functie gemiddeld?

 • Gemiddeld 1-3 uur per week

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.