Keniaproject

Wij, Piet Keijsers en Ineke van Loon, zijn een gepensioneerd echtpaar wat geheel op eigen initiatief werkt. Onze interesse in Kenia stamt uit een periode zo’n 8 jaar geleden toen onze jongste dochter in Nairobi woonde, ( 2007 tijdens de verkiezingen die aan ruim 1200 mensen het leven kostte ) in het kader van een adoptie procedure.

Piet en Ineke 05

 

 

 

Piet en Ineke 06

 

 

 

 

Tijdens de 6 maanden dat onze dochter daar verplicht woonde, bezochten wij haar en kwamen in contact met het Baby home Happy Life, in Nairobi waar onze kleinzoon toen woonde.

We kwamen in contact met het Kellebeek-college uit Roosendaal. Zij vroegen ons om studenten, MBO-niveau, die in Kenia stage lopen in het onderwijs en de gezondheidszorg te coachen en te begeleiden. Mede in dat kader reisden wij meerdere keren af richting Kenia. Onze activiteiten bleven echter niet beperkt tot het coachen van studenten. We bouwden in die periode een netwerk op met lokale mensen. Onze interesse werd gewekt door de erbarmelijke situatie daar. De vraag wierp zich op wat wij konden betekenen voor deze mensen. Hoe konden wij een steentje bijdragen aan hun welzijn?

 

WERKWIJZE

Belangrijk om te weten is dat wij geheel op eigen initiatief werken. Wij zijn geen foundation, zijn ook niet aangesloten bij lokale of Nederlandse organisaties. Door op deze directe manier te werken hebben wij geen overhead kosten. Dus geen dure kantoorruimte, geen stichtingskosten, etc. M.a.w. ELKE CENT GAAT NAAR DEZE MENSEN.

Wij besteden onze gelden geheel naar eigen inzicht en goeddunken. Wij kijken en overleggen ter plaatse wat nodig is. Waar en voor wie kunnen wij iets zinvols betekenen. Onze insteek is dat alle financiële middelen die we ter beschikking hebben ook daar terecht moeten komen. Op het moment dat wij onze keus hebben gemaakt kopen wij de dingen die we nodig hebben bij de lokale bevolking en de lokale middenstand. Zo mogelijk laten wij het ter plaatse maken. Bijvoorbeeld een stapelbed bij de plaatselijke timmerman, matrassen en lakens bij de marktkoopman en voor het transport schakelen we plaatselijke vervoerders in. Zo stimuleren we de lokale economie.

Wij geven geen cash geld. Door deze manier van werken weten wij zeker dat al het geld ook op de goede plek terecht komt.

Om een indruk te krijgen van wat we de afgelopen jaren gerealiseerd hebben klik hier

 

Ons eerstvolgende doel (december 2015) is een 6-jarig gehandicapt jongentje zover te begeleiden en ondersteunen dat hij naar school kan. Het jongetje, lichamelijk en verstandelijk beperkt, is zes jaar lang uit schaamte verstopt geweest in het huisje van zijn moeder. Bij toeval hebben wij het kereltje ontdekt. Hij sliep nog bij zijn moeder in hetzelfde bed. Als eerste hebben we een stapelbed laten maken zodat ze nu ieder in hun eigen bed slapen. Verder is hij onderzocht naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn functioneren. Inmiddels is men gestart met een meer tactiele benadering en komt hij nu ook meer naar buiten in een kleine rolstoel. De bedoeling in december is de aanpak uit te bereiden met fysiotherapie zodat hij lichamelijk zal aansterken

Mochten de financiële middelen toereikend zijn dan overwegen we een school te helpen met het renoveren van enkele klaslokalen. Muren en vooral vloeren zijn er heel erg aan toe. Met name vloeren met kuilen erin zijn een bron van besmetting.

Piet en Ineke 26

HOE KOMEN WIJ AAN ONZE FINANCIËLE MIDDELEN ?

Een paar voorbeelden:

  • Wij sparen ons statiegeld van lege flessen.
  • Het kleingeld op het einde van de week gaat in de spaarpot.
  • Wij verkopen snoep wat we gratis krijgen van de Lonka-fabriek, in Roosendaal.
  • Wij verkopen handgemaakte Keniaanse sieraden en andere producten via Facebook.
  • Wij vragen met verjaardagen e.d om een bijdrage en geen cadeaus.
  • Wij krijgen ook sponsorgelden van familie, vrienden bekende en onbekende mensen.
  • Wij organiseren activiteiten zoals een spinning marathon en een estafette marathon ( een tiet voor Piet) binnen THOR waar wij beide lid van zijn.
  • Verkoop van allerlei dingen via Marktplaats die we krijgen van anderen, b.v een vaatwasser, oleanders, een wasmachine, een wasdroger, kleding etc. etc.
  • Ook service clubs zoals Kiwanis en Rotary zijn inmiddels doordrongen van ons bestaan en werk in Kenia

Op deze manier gaan we elk jaar met ongeveer €. 5000,- a €. 10.000,- terug naar Kenia.

 

Wilt u ons financieel steunen dat kan door storting van elk willekeurig bedrag, immers elke euro is er een, op rek.nr.:

NL85ABNA 0597216584 t.n.v. Piet Keijsers o.v.v. KENIA

 

Indien er behoefte is aan een nadere toelichting dan horen wij dat graag. Ons e-mailadres is  keijserspiet@home.nl. Ons telefoonnummer is op te vragen bij THOR.

 

Wilt u ons volgen ? Zie voor uitgebreide verslaglegging van onze reis(en) www.PietenInekeinKenia.waarbenjij.nu

Met vriendelijke groeten

Piet Keijsers en Ineke van Loon

 

Piet en Ineke 22

 

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.