Herstart trainingen.

Het Corona Management Team THOR heeft a.d.v. de nieuwe Corona regelingen  de voorwaarden geformuleerd waarbinnen de afdelingen weer zouden kunnen opstarten. Het belangrijkste uitgangspunt is en blijft: Veiligheid voor deelnemers en trainers. De uitwerking is aan de afdelingen. De afdelingen bekijken wat mogelijk en zinvol is. De verwachting is dat een aantal afdelingen in de week van 26 oktober weer kunnen opstarten in sterk aangepaste vorm. Onze jeugd kon gelukkig blijven trainen zoals ze dat gewend zijn. De  technische atleten hebben hun trainingen inmiddels weer opgepakt.

De leden worden door de eigen afdeling per mail geïnformeerd wanneer en hoe men weer gaat beginnen.

ALV wordt uitgesteld.

Helaas kan door de nieuwe Covid-19 maatregelen de geplande ALV van 26 oktober geen doorgang vinden. De vergadering wordt verplaatst naar 23 november a.s. De verwachting is dat het  dan nog steeds moeilijk is fysiek veilig te vergaderen. De vergadering zal daarom online plaatsvinden via het programma Zoom. Alle deelnemers krijgen tijdig een instructie toegestuurd en worden in de gelegenheid gesteld vooraf deel te nemen aan een oefensessie. Ook voor deze vergadering is het nodig dat je je via SuperSaaS aanmeldt. Je kunt je aanmelden tot 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst. Als je deel wilt nemen aan een oefensessie is het raadzaam je eerder aan te melden. Degenen die zich al aangemeld hadden hoeven zich  niet opnieuw aan te melden.

https://www.supersaas.nl/schedule/THOR/ALV_23_november

De vragen en antwoorden betreffende  de stukken voor de ALV staan vanaf 22 oktober op de website.

Wedstrijdsport gaat weer trainen

Maandag  19 oktober beginnen de trainingen voor de wedstrijdsport weer. Het vernieuwde protocol van de AU wordt uiteraard in acht genomen. De trainingen vinden alleen in  overleg met de eigen trainer doorgang.  Het advies is om INDIVIDUEEL  te trainen buiten reguliere trainingsuren

Corona maatregelen per 15 okt.

Beste THOR-lid,

Steeds meer mensen krijgen te maken met Corona binnen eigen familie- en vriendenkring. Het komt steeds dichterbij. We hadden daarom wel allemaal verwacht dat er nieuwe maatregelen zouden komen en misschien gehoopt dat het sporten gewoon door zou kunnen gaan. Helaas, maar anderzijds begrijpelijk, treffen de genomen maatregelen ook onze vereniging. Zorgen voor elkaars veiligheid staat bij THOR voorop en alleen SAMEN kunnen we dit virus een halt toe roepen.

In overleg met de besturen van de afdelingen hebben we daarom besloten:

  • alle trainingen in groepsverband (inclusief gym), competities en wedstrijden, voor alle sporters boven de 18 jaar, met ingang van donderdag 15 oktober niet
    door te laten gaan;
  • de kleedkamers en douches gesloten te houden;
  • alleen de toiletten in het Witte Honk te gebruiken;
  • het Witte Honk blijft geopend onder strikte voorwaarden.

Over de ALV van 26 oktober volgt nog nadere informatie.

Heb je nog goede suggesties, laat het ons weten

We hebben er alle vertrouwen in dat jullie ook nu weer begrip hebben voor de genomen maatregelen en THOR blijven steunen door deze moeilijke periode heen.

Bedankt voor jullie begrip.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Langen en Fred Zacht

CMT THOR

06-20445156

relatiebeheer@thor-roosendaal.nl

Grande finale opstartcursus 2020

Opstartcursus en vervolgcursus
Een uitvoering met hindernissen maar met een grandioze finale!

Traditiegetrouw begonnen we vol enthousiasme op 8 januari met de uitvoering van onze 26e Opstartcursus. Tot 11 maart verliep alles op rolletjes en werden onze deelnemers steeds enthousiaster!
En toen kwam corona op ons pad. Vanwege de lockdown moesten de wekelijkse trainingen met pijn in het hart worden geannuleerd. Bij de organisatie bestond de vrees dat menigeen zou gaan afhaken omdat er moed voor nodig was om in coronatijd in beweging te blijven.
Middels een “corona-trainingsschema” – gebaseerd op in beweging blijven en de conditie voorzichtig verbeteren – werden de deelnemers gestimuleerd om het schema op te pakken! En wonderwel lukte dat niet in de laatste plaats dankzij de groepsapps waarin positieve en negatieve ervaringen onderling werden gedeeld.
Op 1 juni kon – na een onderbreking van 11 weken – de draad gelukkig weer worden opgepakt en mocht er weer in groepsverband worden getraind. Ruim 95% van de deelnemers verscheen weer op het toneel en pakte de draad van wekelijks 2x trainen weer op.

De conditie werd gemeten en eventuele trainingsachterstand vastgesteld. Op grond hiervan werd een D1 en D2 samengesteld en werd voor hen een nieuw trainingsschema opgesteld. Ook werd een nieuwe E-groep gevormd. Deze bestond uit deelnemers die ten gevolge van het corona-regiem trainingsachterstand hadden opgelopen.
Er werd toegetraind naar de 6km afsluitingsloop op zondag 28 juni, de dag dat de 10 km van Roosendaal stond geprogrammeerd, maar vanwege corona moest worden afgelast! Met grandioze tijden konden de D1 en D2-deelnemers de OC-2020 met verve afsluiten.
Door het wegvallen van de 10 km van Roosendaal rees de vraag: bieden we een Vervolgcursus aan en zo ja met welk doel? De door en door gemotiveerde deelnemers gaven duidelijk te kennen door te willen trainen voor de 10 of 8 km.
Het trainerscorps honoreerde deze wens en er werd een Vervolgschema aangeboden.
De volgende vraag die zich aandiende was: Hoe gaan we deze vervolgcursus afsluiten?
Talloze opties kwamen op tafel maar de meeste voorkeur ging toch uit naar een afsluiting in de geest van de 10 km van Roosendaal.

Nou… dat werd dus een grandioze happening! Een GRANDE FINALE waardig. Met een start en finish op de Oude Markt werd een parcours in de stad uitgezet. Als ontvangst- en verblijfsruimte werd Het Wapen van Roosendaal afgehuurd. Talloze supporters omringen niet alleen de start- en finishplaats maar ook op de route gaven zij acte de présence.

Uiteraard werd na afloop aan de deelnemers een “gouden” medaille uitgereikt en werden groepsfoto’s gemaakt. Onder het genot van hapjes en drankjes werden, gezeten in de stralende zon op het terras bij Het Wapen, ervaringen uitgewisseld en gedeeld.

De editie 2020 was er een met hindernissen maar de GRANDE FINALE met alles eromheen maakte deze editie onvergetelijk. Iedere deelnemer kan dan ook met veel plezier en trots op de geleverde prestatie terugkijken.