Onderlinge krachtmeting Jeugdatleten

Op zaterdag 4 juli 2020 wordt er voor onze jeugdatleten (pupillen en CD-junioren) een onderlinge krachtmeting georganiseerd. Op een aantal onderdelen zullen de prestaties gemeten worden om zo te kunnen zien hoe de atleten ervoor staan. De CD-junioren beginnen om 10:00 uur met hun onderdelen en in de middag (13:00 uur) zijn de pupillen aan de beurt.

Wij zoeken een voorzitter! (Afdeling Recreatie)

Als afdeling recreatie van THOR zoeken we een voorzitter. Is dit iets voor jou?

Wat verwachten we van je?
Als voorzitter ben je het aanspreekpunt van onze leden. Natuurlijk zijn ook de andere bestuursleden en trainers een aanspreekpunt. We vinden het belangrijk dat je open staat voor opmerkingen, ideeën en suggesties van onze recreanten, van onze bestuursleden en van onze trainers.
We vinden het ook belangrijk dat je voeling hebt en houdt met de leden van onze afdeling en dat je weet wat er speelt. Signalen die je van onze leden krijgt, moet je oppakken en eventueel doorgeleiden binnen onze afdeling of binnen THOR.
Tenslotte, maar niet onbelangrijk, heeft onze afdeling Recreatie binnen de algemene verenigingskaders een grote mate van vrijheid om eigen beleid te voeren en een eigen visie te ontwikkelen. Voor jou als voorzitter ligt er een uitdaging om daar daadkrachtig sturing aan te geven!

Welke taken heb je?
Als voorzitter van de afdeling Recreatie heb je de volgende taken:

  1. Je leidt de vergaderingen van het bestuur. Deze vergaderingen vinden in principe 4x per jaar plaats, maar als daar aanleiding voor is zoeken we elkaar vaker op. Eén van de vergaderingen is een jaarvergadering.
  2. Je woont het trainersoverleg bij. Dat vindt 4x per jaar plaats. Als je ook trainer bent kunnen we afspreken dat je deze overleggen ook voorzit.
  3. Je vertegenwoordigt onze afdeling bij vergaderingen van het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur streeft ernaar 2x per jaar met de afdelingsvoorzitters te vergaderen.
  4. Je onderhoudt contacten met de verenigingsmanager over de dagelijkse gang van zaken.

Wat bieden we je?
Allereerst word je natuurlijk voorzitter van een afdeling met ruim 400 leden van een prachtige Roosendaalse sportvereniging! Het bestuur bestaat momenteel uit 5 enthousiaste leden die THOR, en vooral de afdeling Recreatie, een warm hart toedragen. We vinden het belangrijk om samen met jou, in een informele sfeer ervoor te zorgen dat onze afdeling goed blijft lopen. Letterlijk en figuurlijk!

Hoeveel tijd kost het?
Natuurlijk zijn niet alle taken uit te drukken in tijd. Het aantal uur dat je bezig bent met de werkzaamheden kan per week variëren. Ze zijn verdeeld over de dag en avond. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk hoe je dit voor jezelf inricht.

Heb je vragen of interesse?
Als je meer wilt weten, neem gerust contact op met een van de bestuursleden:

  • Cor van Nispen
  • Toon van der Burgt
  • Ronny Weemaes
  • Thieu van Zundert (penningmeester)
  • Ruby van Diepen (secretaris)

Reacties kun je uiterlijk 1 juli 2020 sturen naar recreatie@thor-roosendaal.nl

NB: uiteraard is iedere reactie welkom, maar wij roepen geïnteresseerde vrouwelijke en/of jonge kandidaten extra op om zich te melden!

Nierdaagse

Nu alle wandelevenementen, zoals de Nijmeegse Vierdaagse zijn afgelast willen wij als Nierstichting wandelaars een wandeluitdaging bieden met de Nierdaagse. Tijdens de Nierdaagse kunnen wandelaars de gehele maand juli hun eigen wandeluitdaging uitstippelen. Ze beslissen zelf hoe vaak, hoe ver, wanneer en waar ze wandelen.

  De kosten voor inschrijving zijn 10 euro. Dit is incl. online badges, een wekelijkse nieuwsbrief met een podcast, wandeltips, wandelroutes en verhalen. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een uniek aandenken en een stempel (sticker) voor in het wandelboekje. Daarnaast is het mogelijk voor deelnemers om de Nierstichting te steunen om zo te helpen nierziekten te genezen.

  Graag zouden wij Atletiek- en Recreatiesportvereniging Thor willen uitnodigen om individueel of als team mee te lopen om toch de afgelaste kilometers te lopen en deze uitdaging aan te gaan. Mochten jullie willen meedoen, dan kunnen jullie je inschrijven tot 30 juni via http://www.nierdaagse.nl. Op deze website vindt u ook meer informatie over de Nierdaagse.

Meer wandeltrainingen: meedoen tot 3x per week

Er kan weer meerdere keren per week aan een wandeltraining worden deelgenomen. Tot maximaal drie keer.

Het blijft voorlopig nog wel nodig om elke keer dat je mee wil doen daarvoor apart in te schrijven.
Als het aantal van 10 deelnemers daarbij wordt overschreden zal deze mogelijkheid eventueel weer worden bijgesteld naar twee keer per week.


Uitstel Algemene Ledenvergadering

Helaas kan de ALV van 29 juni 2020 geen doorgang vinden als gevolg van de Corona crisis. Deze ALV wordt verplaatst naar maandag 26 oktober 2020 aanvang 19:30 uur.

In artikel 16 van de Statuten wordt aangegeven dat er een algemene ledenvergadering binnen 6 maanden na het jaareinde dient plaats te vinden om daarin het jaarverslag en jaarrekening goed te keuren. Vanwege Corona is het echter niet mogelijk om met grote groepen mensen bijeen te zijn. de Nederlandse overheid heeft met een noodwet e.e.a. aangepast, waardoor deze termijn van 6 maanden te verlengen is met maximaal 4 maanden. Vandaar de datum 26 oktober 2020.

Er komt daarna geen ALV in november, dus zal in oktober ook de begroting 2021 van arsv THOR worden vastgesteld.

Indien vragen over dit graag per mail naar secretaris@thor-roosendaal.nl

Thor-wandelaar ontvangt lintje

De foto-wandeltocht die een aantal weken geleden op de site is gezet is na een aarzelend begin inmiddels toch redelijk populair aan het worden. Het is zelfs een ware uitdaging aan het worden !!!

Er zijn al diverse oplossingen van de puzzel gemeld maar er is natuurlijk maar één juiste oplossing. Die juiste oplossing is tot nu toe ook slechts één keer gemeld. Reden voor de organisatie om dit te belonen met een heus lintje (zie foto).

Loop de tocht ook eens en stuur je oplossing in !!!
Je vindt de route op https://www.thor-roosendaal.nl/wp-content/uploads/2020/05/Thorhonk-Posthoorn.pdf en de foto’s op https://www.thor-roosendaal.nl/wp-content/uploads/2020/05/picsinpdf.pdf .

Bij elke foto zit in de buurt een letter/cijfer “verstopt”; soms zijn die zeer eenvoudig te vinden, soms is het iets lastiger. De foto’s staan op volgorde van de route en bevinden zich meestal aan de rechterkant van de weg. Met de gevonden letters/cijfers kun je de oplossing maken. Die mag je doorsturen naar Wil.
Vind dat woord / die zin !!!

De beloning voor de eerste juiste oplossing: