BK Meerkamp en competities

Brabants Kampioenschap Meerkamp (9/10 juni)
Afgelopen weekend is Jim van Mook op het Brabants Kampioenschap Meerkamp in Gemert bij de B-junioren op een 2e plaats (10-kamp) geëindigd. Mooie prestaties en met maar liefst 5 nieuwe records en 850 punten meer dan vorig jaar heeft hij zijn eigen clubrecord verbroken.
Naast Jim deden ook Eva van Mook (C1-junior) en Brittany Cools (D2-junior) mee.
De prestaties van deze atleten zijn hier te vinden: uitslag BK Meerkamp

Competitie Masters (10 juni)
Ook de dames masters en herenmasters ploegen hebben afgelopen zondag  10 juni in Vught weer mooie prestaties neer gezet. Waarbij Florence van Rijsbergen het clubrecord vrouwen 50 op de 3000m met maar liefst 16 seconde verbeterde. Ze liep 12.07.93 min
De uitslagen van deze competitiewedstrijd zijn hier te vinden: uitslagen competitie masters

Competitie B-junioren (10 juni)
In Gorinchem zijn op zondag de meisjes- en jongensploeg B-junioren in actie geweest voor de 2e competitiewedstrijd.
Voor de prestaties van deze ploegen zie: uitslagen competitie B-junioren

Competitieploegen B-junioren

Competitieploegen B-junioren

NK Masters 2018

In het weekend van 1-3 juni 2018 werd in Gouda het NK Masters 2018 georganiseerd.

Vanuit THOR zijn dat weekend 6 masters richting Gouda vertrokken om daar deel te nemen aan dit Nederlands Kampioenschap.  Al deze Thorren hebben daar zeer verdienstelijk gepresteerd:

2e plaats Gillis Bosman (M75) 1500m in 7.37.69 en 1e plaats op zijn 5 km in 26.43.25
2e plaats Ruud Woord (M60) 1500m  in 5.19.68 en 2e plaats 5 km in 18.43.09
1e plaats Jeanine van Overveld (V55) 800m in 2.57.18 en 1e plaats op 1500m in 5.58.08
1e plaats Monique Snuverink (V50) hoogspringen over 1.42m
2e plaats Florence van Rijsbergen (V50) 5 km in 20.55.99
2e plaats Bart van Oppen (M40) 100m in 12,56

Proficiat allemaal met deze prestaties !!!

Voorlopige agenda ALV

Voorlopige agenda Algemene Ledenvergadering

Maandag 25 juni 2018 in het Thorhonk, aanvang 19.30 uur.
Het bestuur nodigt u van harte uit!

De agenda met bijbehorende stukken zijn tenminste 2 weken voor de vergadering in te zien op de website www.thor-roosendaal.nl en worden tevens ter inzage gelegd in de leeshoek van het Thorhonk.

Voorlopige agenda
1. Opening en mededelingen
2. Notulen algemene ledenvergadering 27 november 2017
3. Ingekomen en uitgaande stukken
4. Voorstellen van de leden
Dienen minimaal 3 weken voor de vergadering, voorzien van een toelichting, bij de secretaris te zijn ingediend.
5. Aanstellen stembureau
6. Huldiging jubilarissen
7. Uitloting cijfer ledencertificaten
8. Jaarverslag 2017 (ter goedkeuring)
9. Jaarrekening 2017 (ter goedkeuring)
a. Verslag Kascommissie 2017/ decharge penningmeester.
b. Decharge bestuur voor het gevoerde financieel beleid 2017
c. Verkiezing kascommissie 2018
Pauze

10. Verantwoording
11. Privacybeleid THOR
12. Voorstel wijziging verenigingsstructuur en bestuursstructuur
13. Bestuursverkiezing
Vacatures voor voorzitter, bestuurslid accommodatie, relatiebeheer, sportbeleid
Tot de aanvang van de vergadering kunnen door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
14. Rondvraag en sluiting

Namens het bestuur van THOR,
Wil Hectors, secretaris

Verslagenheid na overlijden Jack Wouters

Afgelopen zaterdagochtend is Jack Wouters overleden in het bijzijn van zijn echtgenote en kinderen. Wij zijn diep geschokt door zijn overlijden. Jack betekende als trainer en als mens heel veel voor onze vereniging. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Jack.